Ogłoszenie

2 maja 2016 r. to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły prowadzone będą zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00-12.00.

III pierwsze miejsca w II Miejskim Konkursie Talentów dla gimnastyczek

II Miejski Konkurs Talentów pod patronatem Burmistrza Miasta Sulejówek Arkadiusza Śliwy

 W dniu 16.04.2016 r. w Sulejówku odbył się II Miejski Konkurs Talentów na którym swoje umiejętności gimnastyczne zaprezentowały uczennice Naszego Gimnazjum. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dziewczęta zaprezentowały  układy gimnastyczne zdobywając:

 I miejsce:      Karina Więch i Kasia Kawalec
II miejsce:     Weronika Bartczak, Wiola Bujalska, Patrycja Nowosielska i Karina Więch
III miejsce:    Wiola Bujalska

Bardzo serdecznie gratuluję wspaniałych występów 
Beata Dobrowolska Horszczaruk

EGZAMINY GIMNAZJALNE

Przypominamy!

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  –  godz. 9:00;
z zakresu języka polskiego – godz.  11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00;
z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2015 r. (środa)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Uczniowie klas III każdego dnia przychodzą do szkoły na godz. 815. Należy mieć ze sobą legitymację szkolną, długopis z czarnym wkładem, dodatkowo linijkę na część z matematyki. Obowiązuje strój galowy.

Dni 18-20 kwietnia 2016 r. (poniedziałek-środa) są wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I-II. Na terenie szkoły – czyli w budynku i w obrębie boisk – nie mogą przebywać żadne osoby poza uczniami klas trzecich.

Lekcja historii: PIERWSI KRÓLOWIE ELEKCYJNI

Dnia 5 kwietnia 2016 roku w klasie 2d  miała miejsce  ciekawa lekcja historii na temat  królów elekcyjnych.

W trakcie jej trwania uczniowie wcielali się w takie postacie jak: Henryk Walezy, Iwan Groźny , doradcy królewscy, posłańcy itp.  i odgrywali sceny, jakie mogłyby rozegrać się podczas wolnej elekcji.  Debaty na temat tego, kto powinien objąć władzę w państwie polskim trwały godzinę.

Dyskutanci przedstawiali w dyskusji  argumenty i kontrargumenty. Obrady były bardzo burzliwe.

Dzięki połączeniu zabawy z lekcją ( z nauką) na pewno o wiele  lepiej  zapamiętamy, o co chodziło i jak wyglądała wolna elekcja.

Warto podkreślić, że uczniowie wcielający się w postaci historyczne dołożyły wielu starań, aby jak najlepiej oddać  ich charakter  i znaczenie poprzez np. kostium i charakteryzację.

Tę lekcję na pewno długo będziemy wspominali.