Wyniki  II Mistrzostw Szkoły w Piłce Siatkowej Dziewcząt klas drugich i trzecich

I miejsce klasa 3C
II miejsce klasa 3 BD
III miejsce klasa 2 D
IV miejsce klasa 2 B
V miejsce klasa 2 C

Tabela wyników

 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Wkrótce zapraszamy na uroczystą Galę rozdania nagród:

                                                            Beata Dobrowolska Horszczaruk
Arkadiusz Gawiński

Dni wolne

Dni 4-5 stycznia 2016 roku są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych ustalonymi zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, ze zm.).

W tych dniach dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym, 2016 Roku
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia marzeń
życzy Uczniom i Rodzicom
Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Sulejówku.